Klubbhåndbok

Tune IL Fotball

Stiftet: 1933
Postadresse: Postboks 65, 1713 Grålum
E-postadresse: post@tunefotball.no
Internettadresse: www.tuneil.no/fotball
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse: DNB
Bankkonto:
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Tilknyttet: Norges Fotballforbund

Om klubbhåndboka

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for.

1.1 Klubbens visjon og mål

1.2 Klubbens verdigrunnlag

 

Tags:
Created by superadmin on 2019/10/21 19:06
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

tune
XWiki 11.10.5
contact@xwiki.com