Show last authors
1 = Klubbhåndbok =
2
3
4 (% class="row" %)
5 (((
6 (% class="col-xs-12 col-sm-6" %)
7 (((
8 = Tune IL Fotball =
9
10 Stiftet: 1933
11 Postadresse: Postboks 65, 1713 Grålum
12 E-postadresse: post@tunefotball.no
13 Internettadresse: www.tuneil.no/fotball
14 Organisasjonsnummer:
15 Bankforbindelse: DNB
16 Bankkonto:
17 Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
18 Tilknyttet: Norges Fotballforbund
19 )))
20
21 (% class="col-xs-12 col-sm-6" %)
22 (((
23 = Om klubbhåndboka =
24
25 Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for.
26 )))
27 )))
28
29
30 = 1.1 Klubbens visjon og mål =
31
32
33 = 1.2 Klubbens verdigrunnlag =
34
35 (% class="wikigeneratedid" %)
36

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

tune
XWiki 11.10.5
contact@xwiki.com